Automaatio-asennukset

Automaatioasennukset kurssilla opitaan automaation perusasioita. 

Verkkokoulutus

Voit opiskella asiat myös verkossa ilman fyysistä ympäristöä.

Fyysinen laitteisto

Voit tehdä verkkokurssin videoiden mukana asennuksia fyysiseen ympäristöön ja omaksua asiat paremmin.

Esittelyvideo

Monipuolinen

Verkkokurssilla käydään läpi mm:

 -kuvien lukua,

-komponetteja,

-asentamista,

-tarvittavia työkaluja,

-mittauksia ja

-ohjelmointia

 1. Painonapit ja valot
 2. Kytkimet ja valot
 3. Anturit 1
 4. Anturit 2
 5. Releohjattu valo
 6. Valaistuksen ohjaus
 7. Lämpötilan mittaus
 8. Digitaalinäyttö
 9. Lämmittimen ohjaus
 10. LED valon ohjaus 0-10V
 11. Moottorikäyttö suorakäyttö
 12. suoramoottorikäyttö + hätäseis
 13. Taajuusmuuttajakäyttö
 14. Taajuusmuuttajakäyttö + turvarele
 15. Taajuusmuuttajakäyttö väyläohjaus

Harjoitukset

Yksi perusrunko ja siinä tehdään 15 harjoitetta

Perusrunko

Koulutuksessa kasataan aluksi perusrunko, jonka jälkeen siihen tehdään tarvittavat käyttöönotot ja mittaukset. Perusrunko pysyy kaikissa harjoituksissa samana ja kussakin harjoituksessa siihen lisätään harjoitukseen kuuluvat komponentit. Jokainen harjoitus sisältää myös Codesys-ohjelman käyttöä. Sillä tehdään harjoituksen logiikkaohjelma ja testataan sen toiminta. Kun toimivuus on varmistettu, valmiit harjoitukset puretaan perusrunkoon asti ja uusi harjoitus voi alkaa.

Pääkytkin

Perusrungon keskuksen komponentit

Alumiiniprofiili runko

PLCnext automaatiojärjestelmä

Kokonaisuus muokattavissa

Ammatti- ja ammattikorkeakouluympäristössä fyysisen ympäristön hankinnassa on hyvä huomioida oppilaiden eritahtisuus opiskelussa. Harjoitusten komponenttikokonaisuuksia onkin järkevää hankkia vain tietty määrä. Siten kulut ja hyödyn saa kohtaamaan. Esimerkiksi: Jos hankit kymmenen perusrunkoa, voit hankkia edullisia 1.- 2.- ja 5. harjoituksien komponenttikokonaisuuksia 5 kpl ja kaikkia muita komponenttikokonaisuuksia 2 kappaletta. Kahden ensimmäisen harjoituksen jälkeen muita harjoituksia voi tehdä vapaassa järjestyksessä, oppilaiden työtahdinkin ollessa erilainen.


Autamme mielellämme sopivan kokonaisuuden hankinnassa!

Käytetyt merkit:

Kaikki automaatioasennukset- kurssin laitteet kytketään järjestelmään “aidosti”, niinkuin ne kytkettäisiin esim. teollisuudessa.

Johtimet, läpiviennit ja liittimet ovat oikeissa asennuksissa käytettyjä. 

Kussin asennuksissa ei käytetä “Banaani johtoja”, vaan ne tehdään standardin mukaisesti.

 

Oikeiden töiden kaltainen

Ostaminen ryhmille

Voit ostaa lisenssejä usemmalle henkilölle kerralla ja luoda heistä ryhmän. Pystyt ryhmän vetäjänä seuraamaan henkilön etenemistä kurssilla ja miten harjoitusten lopussa olevat testit ovat menneet.

Alla video, miten voit ostaa ryhmälle lisenssit ja seurata kurssin etenemistä.

Harjoitusten sisältö:

Harjoitus 1:ssä kytketään automaatijärjestelmään painonappeja ja merkkivaloja. Lisäksi tehdään Codesysillä ohjelma ja testataan painonappien ja merkkivalojen toiminta

Harjoitus 2:ssa kytketään automaatiojärjestelmään kytkimiä ja merkkivaloja, sekä ohjelmoidaan Codesys ohjelmalla ne toimimaan halutusti.

Harjoitus 3:ssa kytketään automaatiojärjestelmään optisia antureita, kapasitiivinen anturi ja mekaaninen raja. Codesyssissä ohjelmoidaan niille toimintoja ja käydään lävitse eri ohjelmointikieliä.

Harjoitus 4:ssä kytketään induktiivisiä antureita ja magneettinen anturi automaatiojärjestelmään. Automaatiojärjestelmän ohjelmointi tehdään Codesys ympäristössä.

Harjoitus 5:ssä kytketään rele automaatiojärjestelmään ja ohjataan sillä merkkivaloa. Relettä ohjataan automaatiojärjestelmästä.

Harjoitus 6:ssa kytketään valoja automaatiojärjestelmään ja ohjataan niitä.

Harjoitus 7:ssä kytketään automaatiojärjestelmään kaksi lämpötila-anturia. Toinen anturi antaa jänniteviestiä 0-10 V ja toinen 4-20mA virtaviestiä.

Harjoitus 8:ssa lisätään harjoitus 7:ään digitaalinäyttö, joka toimii virtaviestillä. Digitaalinäyttö ohjelmoidaan näyttämään lämpötila-anturin lämpötilaa.

Harjoitus 9:ssä lisätään harjoitus 8:aan lämmitin. Lämmitintä ohjataan automaatiojärjestelmän kautta pitämään lämpötila tietyn lämpötila-alueen välillä.

Harjoitus 10:ssä ohjataan himmenettävää led nauhaa automaatiojärjestelmän kautta jänniteviestillä 0-10V.

Harjoitus 11:sta ohjataan moottoria automaatiojärjestelmällä.

Harjoitus 12:sta lisäätään harjoitus 11:sta hätäseis toiminto.

Harjoitus 13:sta säädetään moottorin nopeutta  taajuusmuuttajalla automaatiojärjestelmän kautta virtaviestillä.

Harjoitus 14:sta lisätään harjoitus 13:sta hätäseis toiminto.

Harjoitus 15:sta taajuusmuuttajaa ohjataan ethercat väylän kautta.

Harjoitusten esittelyvideo

Scroll to Top